Part of The Pickstock Group - Click to visit
  • English
  • Arabic
  • French
  • Dutch
  • German
  • Spanish

Pickstock Ashby Ltd

TRAINING

Pickstock Telford Induction
Pickstock Telford Training

Algemene verklaring
We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat al onze medewerkers een passende opleiding hebben ontvangen om te kunnen hun taken veilig uit te voeren en zonder risico voor zichzelf of anderen. Wij willen dit bereiken door het verstrekken van inductie opleiding voor alle nieuwe medewerkers en voortdurende training. De behoefte aan training zal worden bepaald door de eisen van de job rol van de individuele werknemer. We hebben ook voortdurend evalueert en onderzoekt de ontwikkelingsbehoeften van onze medewerkers en alle medewerkers actief aan te moedigen, ongeacht de status van de werkgelegenheid, taalvaardigheden en rang, om te profiteren van alle opleidingsmogelijkheden en aan hun individuele behoeften en eisen te communiceren.

Rechtspositie
Voorzien in adequate opleiding aan ons personeel is een vereiste van de gezondheid en veiligheid op het werk act 1974. Het wordt ook door andere meer specifieke wetgeving die betrekking op het gebruik van machines, handling activiteiten, gevaarlijke stoffen en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. De test van geschiktheid is gebaseerd op het leveren van voldoende opleiding om ervoor te zorgen dat medewerkers hun taken kunnen uitvoeren zonder dat hun gezondheid en veiligheid in gevaar te brengen, of die van hun collega's en bezoekers.